HB STEEL, s.r.o. patrí medzi etablované spoločnosti s dôrazom
kladeným na požiadavky zákazníkov, zamestnancov, majiteľov a
spoločnosť ako takú.

„Európsky fond regionálneho rozvoja“