Inštalácie

ELEKTROINŠTALÁCIA STROJOVÝCH ZARIADENÍ

Zabezpečujeme montáž a elektromontáž jednoúčelových strojných zariadení a zabezpečenie elektroinštalácie strojov aj priamo u zákazníka.

INŠTALÁCIA PNEUMATICKÝCH SYSTÉMOV

Podľa požiadaviek zákazníka vieme inštalovať aj pneumatické systémy resp. tlakový rozvod vzduchu a vody