Zváranie

  • TIG: Oblúkové zváranie netaviacou sa volfrámovou elektródou v inertnomplyne (Argón).
  • MIG: Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v inertnom plyne (Argón).
  • MAG: Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne (CO2).